VĂN PHÒNG.Q2

VĂN PHÒNG Q2

VĂN PHÒNG Q2

công trình đang thi công khác.

hình ảnh công tác ép cừ .

công tác sét thép cho phần móng.

công tác đào móng hố.

công tác sắt thép cho móng hố và đà kiềng

công tác cán tạo mặt phẳng

công tác sắt sàn

 

 

công tác đỗ bê tông sàn đầu tiên

đã hoàn thành sàn đầu tiên

công tác tập kết kèo thép và chuẩn bị lắp ráp

 

công tác xây tô 

công tác lợp tole sàn

công tác sắt thép sàn chuẩn bị đỏ bê tông.

công tác chuẩn bị đổ bê tông sàn 2,3.

công tác xây tô lầu 2 và lầu 3

công tác chống thấm sân thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Trở lại

Thông tin có liên quan