Trà Sữa TEN REN số 132 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM

TENREN'S TEA NGUYỄN THÁI HỌC

quá trình che chắn,bảo vệ công trình

quá

quá trình xây tô 

quá trình ốp gạch

ốp gạch cỗ

quá trình điện nước

quá trình sắt thép

sơn nước

đóng trần gỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Trở lại

Thông tin có liên quan