RENO THE COFFEE HOUSE.178 HẬU GIANG.Q6

RENO THE COFFEE HOUSE.178 HẬU GIANG.Q6

RENO THE COFFEE HOUSE. 178 HẬU GIANG.Q6

Đang thi công quán cà phê

công tác bao che bảo quản đồ dùng cho cữa hàng

công Tác tháo dỡ vị trí quầy bar

tháo dỡ vị trí bồn bông

công tác reno phần mái

công tác đá mài

công tác thạch cao 

công tác sơn nước

 

 

 

< Trở lại

Thông tin có liên quan